Towel Day 2014

In Ut på tur

Når eventet GC52Y6E Imit42#12 Towel day II ble publisert, tok det ikke mange minuttene før jeg hadde bestemt at vi måtte dra. Team 42 er…