Loggekonkurranse 2012

In thomfre.net

Alle som selv eier en cache vet hvor kjekt det er når en finner tar seg tid til å skrive litt i loggen sin. En…