Den lange veien til Geocoinfest 2014

In Ut på tur

For rundt ett halvt år siden slang havardfoto ut en idé om en tur til GC2MEET Geocoinfest Europe, i Ulm. Ideen inkluderte funn i totalt…