Et nøyaktig event – resultater

In Eventer
Scroll this

WAAS/EGNOS

Differensiell GPS (DGPS)

For å forstå WAAS/EGNOS må man først ha en grunnleggende forståelse av DGPS. DGPS bruker differansen mellom to målinger til å forbedre nøyaktigheten.

DGPS bruker en referansestasjon som har en kjent posisjon til å kringkaste differansen mellom sin egen kjente posisjon og posisjonen den får fra GPS. Differansen brukes av andre mottakere til å korrigere posisjonen. DGPS brukes ofte i havner og på flyplasser, men utstyret som skal ta imot differansen må ha egne mottakere for dette.

WAAS

WAAS (Wide Area Argumentation System) ble utviklet for å forbedre nøyaktigheten til landingssystemer for flyplasser. WAAS skal motvirke unøyaktighet som kommer av ionosfæriske forstyrrelser. WAAS består av ett nettverk av DGPS-stasjoner som kalkulerer feilraten i de ulike satellittene de mottar signaler fra. Data fra stasjonene sendes til WAAS-satellittene, lokalisert over ekvator.

Mottakere med WAAS-støtte mottar data fra WAAS-satellittene som så brukes til å korrigere utregningene. WAAS hjelper ikke mottakerne med å bestemme posisjonen sin, men den hjelper mottakeren til å korrigere dataene som brukes i beregningen av posisjonen.

WAAS dekker et begrenset område av det Amerikanske kontinentet, og beveger man seg i områder uten dekning anbefales det at WAAS skrus av i mottakeren, hvis ikke risikerer man å få dårligere nøyaktighet.

Ifølge Wikipedia er det tre operative WAAS-satellitter:

  • Inmarsat 4F3, NMEA 46, 98°W
  • Galaxy 15, NMEA 48, 133°W
  • Anik F1R, NMEA 51, 107,3°W

EGNOS

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) er den europeiske varianten av WAAS.

I likhet med WAAS ble EGNOS utviklet for luftfart, og er også optimalisert for det. På grunn av EGNOS-satellittenes lave plassering på horisonten er bruken ganske begrenset i urbane områder, og det blir verre jo lenger nord du kommer.

Ifølge Wikipedia er det 4 operative EGNOS-satellitter, og to som er planlagt:

  • Inmarsat 3-F2, NMEA 33, 15,5°W
  • ARTEMIS, NMEA 37, 21,5°E
  • Inmarsat 4-F2, NMEA 39, 25°E
  • Inmarsat 3-F1, NMEA 44, 64,5°E
  • Astra 4B (aka Sirius 5 / SES-5), planlagt 2012, 5.0°E (wohoo!)
  • Astra 5B, planlagt 2013, 31.5°E

 

Hvordan EGNOS/WAAS indikeres på Garmin GPS-mottakere

På Garmin mottakere kan man på satellittsiden se om mottakeren har kontakt med en EGNOS-satellitt eller ikke, og om signalene er korrigerte. Aktivering av WAAS/EGNOS gjør man under Oppsett->System->GPS->WAAS/EGNOS

Under ser du at mottakeren har kontakt med en EGNOS-satellitt, det vises på den grønne søylen helt til høyre. Men ingen korreksjonsdata er mottatt ennå.

Under ser du et nytt skjermbilde, nå er korreksjonsdata mottatt, fra satellitt nummer 37 (ARTEMIS, 21,5°E). D-en du ser nederst i søylen til de andre satellittene indikerer at data er korrigert.

Mine erfaringer med WAAS/EGNOS

Når vi var på tur til USA i sommer ble jeg overrasket over hvor nøyaktige koordinater det var på cachene, og i ettertid skjønner jeg at det var takket være WAAS, som jeg selvfølgelig hadde påskrudd hele tia. Jeg er litt mer usikker på EGNOS, så jeg har planer om å gjøre flere tester for å prøve å finne ut av det.

Når det gjelder batteriforbruk så klarer jeg ikke finne noe konkret som kan fortelle om det bruker mer batteri eller ikke, men jeg velger å heller ofre litt batteri for å få forbedret nøyaktighet! Hvis det i det hele tatt bruker noe merkbart ekstra…

En ting å tenke på

En ting som ofte er lett å glemme når man leter etter en cache er at den som plasserte ut cachen også har en feilmargin på sin mottaker. Det vil si at selv om det står på din mottaker at du skal være innenfor tre meter, betyr ikke det at cachen er det! Utlegger kan ha hatt en feilmargin på tre meter han også, tre meter i motsatt retning av deg – noe som gir en total feilmargin på 6 meter.

Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
test
test
3 years ago

I WAAS står andre A’en for «Augmentation». Ikke «Argumentation» 😀