Et nøyaktig event – resultater

In Eventer
Scroll this

Nøyaktigheten til GPS

Nøyaktigheten til GPS uten WAAS/EGNOS er oppgitt til å være:

  • 15 meter horisontalt
  • 19 meter vertikalt

Med WAAS/EGNOS er den:

  • 3 meter horisontalt
  • 6 meter vertikalt

Så hva betyr dette? Min mottaker sier jo at den har 3 meters nøyaktighet uten WAAS/EGNOS! Nøyaktigheten som vises av mottakeren viser hvor nøyaktig posisjon den viser 95% av tiden. Det vil si at med WAAS/EGNOS aktivert kan mottakeren under ideelle forhold være nøyaktig ned til 2-3 meter 95% av tiden, men vil aldri bli mindre enn 7 meter nøyaktig i de resterende 5% av tiden (under ideelle forhold).

Forskjellige typer forstyrrelser

Ofte er det flere ting som spiller inn på nøyaktigheten til systemet:

  • Ionosfæriske forstyrrelser
  • Satellittgeometri
  • Reflekterte signaler

Ionosfæriske forstyrrelser

Ionosfæren er den delen av atmosfæren som ligger mellom 150 til 900 kilometer over jorden, og den påvirker nøyaktigheten til GPS. Radiosignalet fra satellittene kan sakkes når de går gjennom ionosfæren, og som forklart tidligere er hastigheten på signalet en viktig del av regnestykket som brukes til å kalkulere avstanden.

Når signalet sakkes i ionosfæren må mottakeren vite om det, slik at utregningen kan korrigeres, det kan gjøres på tre måter. Den første er kun tilgjengelig for militært utstyr, som kan lese P-koden som sendes på både L1- og L2-frekvensene. Signaler med forskjellig frekvens påvirkes ulikt når det passerer gjennom ionosfæren, så forskjellen mellom L1 og L2 brukes til å regne ut hvor mye signalet sakkes i ionosfæren.

CA-koden som benyttes av alle sivile mottakere sendes kun på L1-frekvensen, slik at en litt mindre nøyaktig metode for korrigering må brukes. En ionosfærisk modell i mottakeren brukes til å beregne hvor mye signalet teoretisk sakkes i ionosfæren, noe som er ulikt rund omkring på kloden og som varierer gjennom dagen. Slike modeller er ikke 100% nøyaktige, så denne metoden kan ikke brukes til å eliminere alle ionosfæriske forstyrrelser.

Den tredje metoden som brukes til å eliminere forstyrrelsene er WAAS/EGNOS, som forklares nærmere på neste side.

Satellittgeometri

Satellittgeometrien refererer til satellittenes posisjon på himmelen relativt til din posisjon. Enkelte geometrier tillater mer nøyaktig kalkulering av koordinater enn andre. Den ideelle geometrien er en satellitt rett ovenfor deg og tre spredd jevnt rundt i horisonten.

Feilmarginen som tilføres av satellittgeometrien kalles DOP (Dilution of Precision), som deles inn i HDOP, VDOP, PDOP og TDOP (Horizontal, Vertical, Positional and Time Dilution of Precision). Mottakeren kalkulerer de ulike delene av DOP for alle kombinasjoner av fire satellitter den har innen rekkevidde, den kombinasjonen som gir det laveste PDOP-tallet benyttes.

Dårlig geometri kan øke feilmarginen til flere hundre meter. PDOP-verdier mellom 1 og 3 gir god nøyaktighet, en verdi på 4-6 kan gi en feilmargin fra titalls til hundretalls meter. En mottaker kan vanligvis ikke låse signalet når verdien er høyere enn 6, og da kan ikke posisjonen regnes ut lenger. Det eneste du kan gjøre i slike tilfeller er å vente til du får flere satellitter innen rekkevidde, eller flytte deg til høyere områder. Satellittene er i konstant bevegelse, så det kan være nok å vente noen minutter. En annen ting som er verdt å tenke på er at du selv kan blokkere signalene hvis du f.eks. holder mottakeren tett inntil brystet.

Reflekterte signaler

Under ideelle forhold skal signaler gå direkte fra satellittene til mottakeren, men hvis det er ting i omgivelsene som kan reflektere signalet kan mottakeren motta flere signaler fra den samme satellitten. Ovenfor ser du et eksempel på et signal som mottakeren mottar både direkte fra satellitten og et reflektert signal. Mottakeren vet ikke hvilket signal den skal bruke, og hvis den ender opp med å bruke det reflekterte signalet vil ikke avstanden til satellitten kalkuleres korrekt.

Utstyr som brukes av landmålere, veldig dyrt utstyr, kan detektere og eliminere reflekterte signaler. Men vi som ikke har råd til slikt utstyr må nøye oss med å være oppmerksomme på omgivelsene rundt oss og ting som kan lage problemer som dette.

Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
test
test
3 years ago

I WAAS står andre A’en for «Augmentation». Ikke «Argumentation» 😀