Teknikksofaen – Cachetur.no

In Teknikksofaen

Første Teknikksofaen ble arrangert som et event, av flere ulike grunner ble det denne gang arrangert som et privat arrangement istedet. Men sofaen var den…