Det er frivillig om du vil skrive inn nick eller ikke, men hvis du gjør vil du få mulighet til å laste ned diplom og sende resultatene dine inn til resultatlista.
Hvis du ikke vil oppgi nick, skriver du ganske enkelt bare "Anonym"